KViST - Folkekirkens Skoletjeneste i Holbæk, Odsherred, Ringsted og Sorø søger deltidsmedarbejder.

KViST søger en konsulent med lærerbaggrund. Ansættelsen er på deltid (19 timer ugentligt).
KViST er Folkekirkens Skoletjeneste i Holbæk, Odsherred, Ringsted og Sorø kommuner. KVIST har til huse i Udviklingscentret på Hellestrupvej 38, 4390 Vipperød, hvor vi deler kontorfaciliteter med andre ansatte i Folkekirken. KViST udvikler og udbyder undervisningsprojekter til grundskolen på folkeskolens præmisser. Formålet er at styrke og inspirere kristendomskundskabsfaget i områdets skoler.


Vi ønsker os, at:

 • du har aktuel erfaring med at formidle kristendom i grundskolen og har lyst til at udarbejde undervisningsmaterialer og afholde arrangementer for elever på alle klassetrin
 • du er udadvendt og har lyst til at præsentere skoletjenesten på områdets skoler og i det kirkelige bagland
 • du har lyst til at samarbejde med skoletjenestens øvrige medarbejdere, samt kulturinstitutioner og kommunale aktører
 • du er idérig, har et godt overblik, kan arbejde selvstændigt og har gode organisatoriske evner
 • du er på kontoret i Udviklingscentret i Sdr. Asmindrup fast minimum en dag om ugen sammen med de øvrige konsulenter
 • du trives med en høj grad af skriftligt arbejde kombineret med praktisk arbejde

 

Det vil være en fordel, hvis

 • du kan bidrage med et lærernetværk fra vores område
 • du er linjefagsuddannet i kristendomskundskab
 • du er kreativt anlagt
 • du er fortrolig med at arbejde med Officepakkens programmer, samt Teams, Google drev og Dropbox

 

Vi kan tilbyde:

 • et spændende tværfagligt arbejdsmiljø med engagerede kollegaer
 • ro, fordybelse og faglig udvikling i hverdagen
 • fleksible arbejdstider og mulighed for at arbejde hjemmefra
 • varierede arbejdsopgaver og stor grad af medbestemmelse på arbejdets indhold
 • efteruddannelse og kurser i samarbejde med Landsnetværket for Folkekirkens Skoletjenester

Vilkår og løn:
Der må påregnes en del kørsel, hvorfor kørekort og egen bil er påkrævet.
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.


Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.


Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.
Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.
Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863,00 kr. – 402.618,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 319.056,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 33.384,00 kr. (nutidskroner).
Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 319.056,00 kr. – 455.794,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 334.249,00 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 33.384,00 kr. (nutidskroner).
Der er et OK tillæg på 927,00 kr. (nutidskroner) pr. år.
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.


Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og senest 1. maj 2024.
Ansøgningsfrist mandag d. 4. marts 2024 kl. 12.
Samtaler forventes afholdt 14. og 15. marts i dagtimerne.


Hvis du vil vide mere om stillingens indhold, kan du ringe til en af konsulenterne:
Charlotte Funck, tlf: 20 65 92 20, mail: charlotte@kirkekvist.dk
Jesper Bukh Arnmark, tlf: 25 71 02 15, mail: jesper@kirkekvist.dk


Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til KViST v/ bestyrelsesformand Katja Ambeck Bendix: 3093@sogn.dk.
Dette stillingsopslag findes i en printvenlig pdf her.