Tilmelding: 100% Fremmed?

100% FREMMED?

Om religiøsitet og identitet

Med udgangspunkt i den kunst-dokumentariske online fotoudstilling 100% Fremmed? sættes der fokus på elevernes arbejde med og refleksion overidentitetsbegrebet. Hvilke faktorer er med til at skabe vores identitet? Hvilken betydning får det, når der er stor forskel på, hvordan vi ser os selv, og hvordan andre ser på os? Og ikke mindst: Hvilken rolle spiller religion i identitetsdannelsen?

Fotoudstillingen består af 250 portrætter af borgere i Danmark, som repræsenterer flygtninge fra 70 forskellige oprindelseslande. Alle medvirkende reflekterer over spørgsmålet: Hvor mange procent fremmed føler du dig? Resultatet er en række tankevækkende og overraskende små livsfortællinger om tilhørsforhold, længsler og drømme, holdninger til samfundet, køn, kultur og religion.

I undervisningsforløbet tilegner eleverne sig viden om kulturel kompleksitet og arbejder med forskellige perspektiver på begreber som demokrati, religion, ligestilling, tilhørsforhold og identitet. Undervisningsmaterialets og udstillingens tematik egner sig også til tværfagligeforløb og projektuger med fokus på emner som fx flygtninge, integration og danskhed.

Projektet indeholder:

  • Lærervejledning med baggrundsstof og elevopgaver m.m.

  • Adgang til hjemmeside med film, fotoportrætter m.m.

  • Mulighed for besøg af gæstelærer

GRATIS TILBUD OM GÆSTELÆRERBESØG (stærkt begrænset antal):

I uge 5 er der mulighed for at modtage besøg i din klasse af en tidligere flygtning samt en skoleformidler fra 100% Fremmed? Besøget varer ca. 2 timer. Gæstelærerne er erfarne formidlere, og der indgår både oplæg, øvelser og debat. Angiv om I ønsker besøg i uge 5 ved tilmeldingen. Under "Bemærkninger" kan I evt. angive ønske om ugedag.

Udbydes: Januar-februar 2023

Klassetrin: 8.- 10. klasse

Lektionsantal: 4-6 lektioner

Fag: Kristendomskundskab og samfundsfag - med mulighed for at inddrage dansk og billedkunst

Tilmeldingsfrist: 12. august 2022