Tilmelding: Aluu! – Hej! Takuss! – Vi ses!

For at kunne tildele museumsbesøg, teaterforestillinger, elevhæfter osv. korrekt, skal vi bruge oplysninger på den enkelte klasse. Tilmeld derfor klasserne med kontaktoplysning på den koordinerende lærer, så vi er sikre på at have de rigtige oplysninger.

Tilmelding til projekter

ALUU! - HEJ! TAKUSS - VI SES!

Et projekt om religions- og kulturmøder i Grønland og Danmark

Hvordan fejrer man jul i Grønland og i Danmark? Og hvordan har centrale myter og fortællinger været med til at forme religion og kultur i de to lande?  

I 2021 er det 300 år siden den dansk-norske missionær Hans Egede tog til Grønland for at udbrede kristendommen til efterkommerne af vikingerne. Efterkommerne var væk, og Hans Egede mødte i stedet det arktiske inuitfolk. Det blev til et møde mellem henholdsvis kristendom/skandinavisk kultur og inuits religion og kultur.

Det er dette religions- og kulturmøde og nogle af dets historiske følgevirkninger, eleverne kommer til at arbejde med i projektet.

Eleverne vil bl.a. arbejde med fortællingerne om Balders død, Jesu fødsel, død og opstandelse samt Havets moder. Her bliver de præsenteret for forestillinger om skæbnetro og undergang versus opstandelse og evigt liv samt om havet versus himlen som det gode sted.  

Som et konkret og nutidigt eksempel på et kultur- og religionsmøde sættes der derefter fokus på julen, der er en vigtig højtid i både dansk og grønlandsk kultur. Eleverne møder julens kristne fortælling om Jesu fødsel, men er der også spor af før-kristne traditioner i julefejringerne? Det spørgsmål skal eleverne med afsæt i nogle små nyproducerede vox-pops undersøge. Her fortæller danske og grønlandske børn om, hvordan de fejrer højtiden. 

Med til projektet følger en tegneserie om Hans Egedes møde med inuitkulturen, som deltagende klasser modtager i klassesæt, samt adgang til en hjemmeside med filmklip og et indbydende billedmateriale.

 

Projektet indeholder:

  • Lærervejledning med baggrundsstof mm
  • Klassesæt af tegneserien om Hans Egede
  • Hjemmeside med vox-pops og meget andet

Udbydes: medio september - november 2021

Klassetrin: 4.- 5. klasse

Lektionsantal: 10-15 lektioner

Fag: Dansk, kristendomskundskab, historie og billedkunst

Tilmeldingsfrist: d. 13. august 2021