Tilmelding: Kaster Gud med terninger?

For at kunne tildele museumsbesøg, teaterforestillinger, elevhæfter osv. korrekt, skal vi bruge oplysninger på den enkelte klasse. Tilmeld derfor klasserne med kontaktoplysning på den koordinerende lærer, så vi er sikre på at have de rigtige oplysninger.

Tilmelding til projekter

KASTER GUD MED TERNINGER?

Bestemmer vores gener, hvordan vi klarer os i livet? Er det din egen skyld, hvis du bliver syg? Kan jeg overhovedet vide, om verden eksisterer, hvis jeg ikke kan sanse alt ved den? Spørgsmål som disse får eleverne lov til at prøve kræfter med i dette højtflyvende tværfaglige undervisningsprojekt. 

Med afsæt i begreberne determinisme og indeterminisme introduceres eleverne til Albert Einsteins og Niels Bohrs kamp om fysikkens forståelse af virkeligheden. - For kan alt udregnes og kortlægges, hvis blot vi kender alle naturlovene? Og hvad nu, hvis der ikke er en sammenhæng mellem årsag og virkning, men alt blot er tilfældigt? 

I kristendomskundskab præsenteres eleverne for to af reformationens giganter, Martin Luther og Erasmus af Rotterdam, og deres syn på viljen. - For er den bunden eller fri? Og hvis den er fri, hvorfor gør vi så nogle gange det, vi ikke vil? 

Gennem arbejdet med film, lydfortællinger, terningkast og forskelligartede opgaver inviteres eleverne til at “lege” med. Projektets ærinde er ikke at komme til bunds i sagerne eller finde et endegyldigt svar, men med Niels Bohrs ord, så vil eleverne ”få lov at arbejde med begreber, som man kan blive lidt svimmel af”. For hvis alt er tilfældigt, kan man så regne med noget? 

NB! Projektet indeholder svært stof. Det kan derfor være en god idé at fortælle eleverne på forhånd, at de ikke skal blive fortvivlede, hvis de ikke forstår alt. De skal blot hænge på så godt de kan, og forhåbentligt få en oplevelse af, hvor mind-blowing fysik kan være.

 

Projektet indeholder:

  • Lærervejledning med baggrundsstof mm
  • Hjemmeside med filmklip og meget andet

Udbydes: medio september-oktober 2021

Klassetrin: 8.- 10. klasse

Lektionsantal: 6-8 lektioner

Fag: kristendomskundskab, fysik/kemi

Tilmeldingsfrist: d. 13. august 2021