Tilmelding: Timeglassets hemmelighed

For at kunne tildele museumsbesøg, teaterforestillinger, elevhæfter osv. korrekt, skal vi bruge oplysninger på den enkelte klasse. Tilmeld derfor klasserne med kontaktoplysning på den koordinerende lærer, så vi er sikre på at have de rigtige oplysninger.

Tilmelding til projekter

TIMEGLASSETS HEMMELIGHED

- Samvittigheden er på spil i Valdemar og Absalons fodspor

Lad dine elever blive suget ind i en tid, hvor Gud fyldte det meste og din samvittighed ikke var noget at spøge med. 

Projektet består af en spændende lokal fortælling, hvor Noah og Emma fra 6.c finder en spilleplade og et mystisk timeglas. Det lader dem komme helt tæt på Valdemar den store og Absalons liv i Vestsjælland, og eleverne bliver herigennem præsenteret for middelalderens kristendom og begreber som synd, bod, samvittighed og tilgivelse.  

Projektet er opdelt i 7 faser, hvor der i hver fase skal læses et afsnit af fortællingen, arbejdes med det faglige stof gennem filosofiske snakke, analyse af centrale bibeltekster, kildekritiske øvelser, små film og sjove fysiske timeglas-aktiviteter på tid. Eleverne skal ikke kun høre om spillet, men ender også med at skulle bruge deres nyerhvervet viden til selv at prøve at komme til enden. Mon de kan nå dertil med ny viden og ren samvittighed?

 

Projektet indeholder:

  • Lærervejledning med undervisningsplan og baggrundsstof 
  • Spilleplader og timeglas 
  • Højtlæsningsbog
  • Hjemmeside med små film, kopiark, m.m.
  • Kirkebesøg 

Udbydes: april - maj 2022

Klassetrin: 4.- 6. klasse

Lektionsantal: 14 lektioner

Fag: kristendomskundskab og historie

Tilmeldingsfrist: d. 13. august 2021