Tilmelding: (u)tilstrækkelig 

For at kunne tildele museumsbesøg, teaterforestillinger, elevhæfter osv. korrekt, skal vi bruge oplysninger på den enkelte klasse. Tilmeld derfor klasserne med kontaktoplysning på den koordinerende lærer, så vi er sikre på at have de rigtige oplysninger.

Tilmelding til projekter

(U)TILSTRÆKKELIG

- om at være ung i en tid, hvor godt ikke er godt nok

"No prize for second best! Don’t try – Do! Be awesome, be fierce, be YOU!" 

Ovenstående udsagn findes i forskellige varianter overalt: På væggen i det lokale fitnesscenter, som hashtags på Instagram og trykt på alt fra termokopper til underbukser. Hensigten med udsagnene er at motivere den, der ser på dem til at yde det bedste og være den bedste. Men hvad nu, hvis udsagnene i stedet bliver en evig påmindelse om, aldrig at være god nok og kun minder én om, at man aldrig vil kunne slå til?  

Utilstrækkelig  

Med afsæt i højskolelærer og teolog Christian Hjortkjærs bog Utilstrækkelig, religiøse- og skønlitterære tekster, lyrik samt kunst skal eleverne arbejde med begreberne forbud, påbud og idealer. Hvordan kommer disse fx til udtryk i samfundet, i kunsten, i litteraturen og i religionerne?   

Forumteater og kreativ skrivning 

Med inspiration fra forumteatrets øvelser og kreativ skrivning udfordres eleverne til at stoppe op og tænke over, hvad de forskellige påbud kræver af dem, hvem der er afsenderen og hvad de egentlig selv kan og vil tage ansvar for.   

Kirkebesøg  

Til projektet er knyttet et kirkebesøg, hvor eleverne møder forskellige religiøse idealer og fortællinger, udsagn fra andre unge, som kan åbne for filosofiske samtaler. 

 

Projektet indeholder:

  • Undervisningsvejledning  
  • Klassesæt af Listebogen  
  • Hjemmeside 
  • Prøveoplæg

Udbydes: januar - feburar 2022

Klassetrin: 7.- 9. klasse

Lektionsantal: 10-12 lektioner

Fag: kristendomskundskab og dansk 

Tilmeldingsfrist: d. 13. august 2021