Tilmelding: Kristendommens historie

For at kunne tildele museumsbesøg, teaterforestillinger, elevhæfter osv. korrekt, skal vi bruge oplysninger på den enkelte klasse. Tilmeld derfor klasserne med kontaktoplysning på den koordinerende lærer, så vi er sikre på at have de rigtige oplysninger.

Tilmelding til projekter

KRISTENDOMMENS HISTORIE

Kristendommens historie - et POP-UP projekt

I 2022 fejrer Roskilde stift sit 1000 års jubilæum. Derfor har de folkekirkelige skoletjenester i Roskilde Stift valgt at tilbyde et kirkehistorisk POP-UP projekt i januar måned. 

Det er et kort forløb i fire lektioner, hvor eleverne får et overblik over kristendommens udvikling fra dens opståen efter Jesu opstandelse, dens vej til Danmark og til at blive en stor verdensreligion. Udgangspunktet for undervisningsforløbet er en lille tegneserie. Den bliver tilgængelig via en hjemmeside, og herfra kan læreren vise den på smartboard for eleverne. Projektet er kun tilgængelig digitalt, men tegneserien kan evt. printes til eleverne. Forløbet afsluttes med et kreativt produkt, som evt. kan udstilles i den lokale kirke.

 

Projektet indeholder:

  • En hjemmeside med lærervejledning og tegneserie mm.

Udbydes: Januar 2022 - hvor  Roskilde Stifts 1000 års jubilæum bliver markeret på forskellig vis i stiftet.

Klassetrin: 4.- 6. klasse

Lektionsantal: 4 lektioner

Fag: kristendomskundskab

Tilmeldingsfrist: d. 1. januar 2022