GUDER OG GAVER

Offer i jernalder, vikingetid og kristendom

Hvad er og var et offer egentlig? Hvorfor ofrede man? Og hvordan skal den kristne offertanke forstås?

Eleverne skal i projektet arbejde med ofringer i jernalder og vikingetid, samt med kristendommens udlægning af ofret. I den forbindelse arbejdes der også kirkehistorisk med overgangen fra den nordiske religion til kristendom. På baggrund af tre fotoillustrerede historiske fortællinger, billedkilder af historiske fund og bibeltekster skal eleverne fordybe sig i offerbegrebet.

Eleverne skal endvidere reflektere over offerbegrebet og de livsfilosofiske temaer: liv og død, hævn og tilgivelse samt tro og tvivl. Hensigten er, at eleverne gennem etiske dilemmaer skal bygge en bro mellem fortidens ofringer og nutidens syn på ofring.

 

Projektet indeholder: 

  • Lærervejledning med baggrundsstof, undervisningsplan, m.m.
  • Klassesæt af elevhæfter med tre fotoillustrerede historiske fortællinger
  • Mulighed for et lokalt kirkebesøg
  • Adgang til hjemmeside med bl.a. forslag til historiefaglige værksteder

Udbudt: Maj - juni 2021

Klassetrin: 5.- 6. klasse

Lektionsantal: 12 lektioner

Fag: Kristendomskundskab, dansk og historie

Tilmelding ved at klikke her.