OM KVIST

KViST er Folkekirkens Skoletjeneste i Holbæk, Odsherred, Ringsted og Sorø kommuner skabt og finansieret af Holbæk, Odsherred og Ringsted-Sorø provstier.

Med spændende og lærerige projekter og kurser ønsker KViST at styrke og inspirere kristendomskundskabsfaget i områdets skoler, samt skabe netværk mellem skole og kirke.

Samarbejdet mellem skole og kirke handler som udgangspunkt ikke om det enkelte menneskes religion eller personlige tro. Skole-kirke-samarbejdet udspringer derimod af, at skolen ifølge Folkeskolelovens § 1 "skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur – herunder kristendom”

Vi er lokalt forankret, men mange af projekterne er skabt i nationale og regionale netværk, hvilket giver nogle gode faglige og økonomiske muligheder. Derfor kan vi hvert år udbyde GRATIS undervisningsmaterialer og lærerkurser af meget høj kvalitet.

Bestyrelsen

Skoletjenestens øverste myndighed er provstiernes budgetsamråd, som ved det første ordinære møde efter et menighedsrådsvalg (hvert fjerde år) nedsætter en bestyrelse.

Bestyrelsen er skoletjenestens daglige ledelse og står for ansættelsen af de religionspædagogiske konsulenter og indgår som sparringspartner i konsulenternes arbejde, samt skaber gode rammer for skoletjenesten og tænker med i udvælgelsen af de kommende projekter.

Bestyrelsen er sammensat af såvel præster som menige medlemmer af provstiernes menighedsråd.

Den nuværende bestyrelse består af:

Katja Ambeck Bendix - Præst i Kirkerne i Mørkøv (Formand)

Grethe Skovgaard– menighedsrådsmedlem i Højby

Karin Bundgaard Nielsen – Provst for Ods og Skippinge provsti (Kasserer)

Tove Andersen – menighedsrådsmedlem i Skamstrup og Frydendal

Per Rasmussen – menighedsrådsmedlem i Ringsted

Conni Gosmer Schmidt – præst i Vetterslev Sogn (Næstformand)

 

Henvendelse til bestyrelsen rettes til formand Katja Ambeck Bendix, mail: kaab@km.dk.