FLAG OG FANER

- Værdier og symboler

Hvilke værdier betyder noget for os? Og hvad forstår vi egentlig ved begrebet ”værdi”? Hvor kommer vores værdier fra?

I dette projekt arbejder eleverne med værdier og symboler og med eksempler på, hvor vi henter vores fælles værdier fra. Arbejdet med værdier tager afsæt i centrale bibelske fortællinger og uddrag af Grundloven og menneskerettighedserklæringen. Desuden kommer eleverne til at arbejde med de værdier, der har særlig betydning for dem selv.

Det sker med udgangspunkt i arbejdet med de symboler, eleverne finder i forskellige flag, og de værdier, der knytter sig hertil. I projektet indgår også historiske fortællinger, hvor flag og faners betydning belyses.

Elevernes arbejde med værdier og symboler får et meget synligt produkt, idet der afvikles et kreativt undervisningsforløb i samarbejde med håndværk og design, hvor eleverne fremstiller flag og faner, der efterfølgende udstilles i en lokal kulturinstitution fx et museum, et bibliotek eller en kirke.

Projektet taler direkte ind i tankerne om innovation og entreprenørskab, der skal indgå i alle fag, ligesom idéen om ”Åben Skole” udnyttes naturligt her. 

Udbudt: okt. - nov. 2016

Klassetrin: 4.- 5. klasse.

Lektionsantal: 6-8 lektioner + evt. 14-16 lektioner i håndværk og design

Fag: Kristendomskundskab og evt. håndværk og design

Tilmelding ved at klikke her.