FRISTELSER, FARER OG FALDGRUBER

På rejse gennem Odysséen og Bibelen

Med dette projekt kan du Introducerer dine elever for to af hovedværkerne i europæisk kultur, Odysséen og Bibelen.

Et af de centrale temaer i fortællingen om Odysseus er de mange fristelser, som man møder gennem livet og håndteringen heraf. På samme måde er fristelsernes dilemma centrum i en lang række af Bibelens fortællinger.

Med afsæt i små klip fra Det lille Turneteaters forestilling om Odysseus og en oplæsning af fortællingen skal eleverne arbejde med forskellige fristelser og deres konsekvenser, som de kommer til udtryk og håndteres i Odysseen og et udvalg af bibelske fortællinger.

Afslutningsvist lægges der op til, at eleverne bygger bro til fristelser og faldgruber i deres egen nutid bl.a. gennem arbejde med nyere litteratur og dramaøvelser.

Formålet er, at eleverne erhverver sig en grundig indsigt i fristelsestemaet og de etiske overvejelser i håndteringen heraf samt får et godt kendskab til de to hovedværker – herunder græsk mytologi og kristendom. 

Projektet indeholder lærervejledning med undervisningsplan, baggrundstof og elevopgaver, samt adgang til hjemmeside med oplæsning af Odysséen og filmklip.

Gratis lærerkursus "Fristelser på Glyptoteket" til projektet.

Udbudt: maj-juni 2019

Klassetrin: 4.- 6. klasse

Lektionsantal: ca. 12 lektioner

Fag: Dansk, kristendomskundskab, historie og billedkunst

Tilmelding ved at klikke her.