GRUNDTVIG OG GULDALDEREN

- Et salmesangsprojekt

Grundtvig og Guldalderen er et salmesangsprojekt, hvis primære formål er, at eleverne stifter bekendtskab med dele af den danske sangskat. Gennem arbejdet med salmerne og deres baggrund belyses Grundtvigs liv og samtid, ligesom projektet udbredes til samtidens kunstneriske strømning: romantikken, hvor J. Th. Lundbyes malerier inddrages.

Både Grundtvigs og Lundbyes inspirationskilder trækker tråde til lokaliteter i Odsherred og Holbæk, og projektet vil få et stærkt lokalt præg i form af malerier, salmer, anekdoter, slægtsbeskrivelser o.lign., hvor tilknytningen til Odsherred og Holbæk kommer til at træde tydeligt frem.

Projektet tager udgangspunkt i et tidligere projekt fra 2010 af samme navn, der blev udbudt til skolerne i Odsherred af den daværende skoletjeneste KOST. Grundet projektets store popularitet genoptrykkes det nu i revideret udgave. Dette betyder bl.a., at det udbydes til hele mellemtrinet 4.-6.klasse, og at det lokale præg fra Holbækegnen udbygges og styrkes. I dette projekt vil der som i det oprindelige projekt også være oplæg til et kirkebesøg.

Der kan med fordel arbejdes tværfagligt med kristendomskundskab, billedkunst og musik, hvor de fire salmer og sange i materialet er: Langt højere bjerge, Den signede dag, Nu falmer skoven og Lille Guds barn, hvad skader dig.

Udbudt: sep. - nov. 2014; sep.- nov. 2010

Klassetrin: 4.- 6. klasse.

Lektionsantal: ca. 10 lektioner

Fag: Kristendomskundskab og musik