KLÆDT PÅ TIL SORG

Sorg er ligesom død en kendsgerning i livet. Noget ingen kommer udenom. Med projektet Klædt på til sorg, får dine elever ikke kun faglig og historisk indsigt i et vigtigt emne, de får også
et sprog til at tale med og om sorg, når den rammer, hos dem selv eller i deres omgivelser. 

Klædt på til sorg tager sit udgangspunkt i den tekstile sørgemode i Danmark, hvor eleverne stifter bekendtskab med tøjmoden i forbindelse med død og begravelse fra 1400-tallet og frem til i dag. Modebilledet bliver således indgangen til at tale om, hvordan man historisk set har haft et fælles sprog, ritualer og traditioner for, hvordan man udtrykte sin sorg.

Gennem historiske perioder bevæger eleverne sig til nutidens forskellige udtryk for sorg. Her arbejder de med cases og interviews med mennesker tæt på sorg – bl.a. en forfatter, en sygehuspræst, en imam og en ung pige, som har mistet sin far. 

Til projektet hører en stor plakat påtrykt: Livets landskab. Dette bliver gennemgående i elevernes opgaveløsning og casearbejde. Eleverne skal også analysere et nyskrevet essay af Rebecca Bach-Lauritsen, og i forbindelse med et besøg i den lokale folkekirke får de indblik i kirkens ritualer
i forbindelse med død og begravelse. Alt dette skal give viden til samtalen om, hvordan et menneske i sorg oplever livet, ensomheden og kontakten til omgivelserne.

Projektet indeholder lærervejledning med undervisningsplan, hjemmeside med adgang til cases, film og novelle, samt livslandskabs-plakat.

Gratis lærerkursus "Unge og sorg" til projektet.

Udbudt: Sep.- nov. 2018

Klassetrin: 7.-10. klasse

Lektionsantal: 10-12 lektioner

Fag: Kristendomskundskab, dansk, evt. UUV.

Tilmelding ved at klikke her.