PÅ KANT MED KIRKEGAARD

I anledning af 200-året for filosoffen Søren Kierkegaards fødsel udbød Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester i 2013 et projekt i øjenhøjde med udskolingen om Kierkegaards tænkning. 

Søren Kierkegaard (1813-1855) er Danmarks mest betydelige filosof og en af ophavsmændene til eksistentialismen. Kierkegaard har blik for de elementære problemstillinger i tilværelsen, og hans tænkning tvinger enhver til selv at tage stilling til livet. 

Gennem en 20-sider tegneserie (som alle tilmeldte lærere modtager i et klassesæt) føres eleverne langsomt ind i Kierkegaards tænkning. Tegneserien lægger op til en efterfølgende fordybelse i fem af Kierkegaards centrale begreber: skyld, frihed, angst, tro og kærlighed. Som indgang til arbejdet med disse har fem nutidige kunstnere - Maja Lisa Engelhardt, Christian Lemmerz, Erik A. Frandsen, Peter Brandes og Cathrine Raben Davidsen - hver fremstillet et billede, som de tilmeldte klasser får en plakat af til ophængning i klassen under arbejdet.

Selve elevarbejdet foregår med afsæt i hjemmesiden: www.paakant.dk. Her vil eleverne møde såvel praktiske som æstetiske og filosofiske opgaver i relation til kunstværkerne og Kierkegaards tænkning. Formålet med hele projektet er således, at eleverne får et elementært kendskab til Kierkegaard og får mulighed for at reflektere over nogle grundlæggende tilværelsesspørgsmål i lyset af Kierkegaards tænkning.

Udbudt: sep. - nov. 2013

Klassetrin: 7.- 9. klasse.

Lektionsantal: 12-24 lektioner

Fag: Kristendomskundskab, dansk og historie