SLAVERNES STEMME

Slavernes stemme er et undervisningsmateriale til udskolingen. Projektet sætter fokus på slavernes historie gennem fire nedslagspunkter: slaveriet i biblen, slaveriet i Danmark, slaveriet i Amerika og et nutidigt perspektiv vedrørende trafficing og børnearbejde. Projektet sætter fokus på det centrale etiske tema: Hvad er et menneske værd - og er vi lige meget værd?

Slaverne har til alle tider haft kummerlige forhold: Ingen rettigheder. Ingen stemme. Eller det vil sige ingen stemme, der blev hørt, for slaverne har lige siden slaveriet i Egypten haft en stemme - deres historier er blevet fortalt fra mund til mund, og midt i deres håbløse livssituation har de bevaret en tro på fremtiden. Den tro fik sin egen stemme i de såkaldte negro spirituals, der senere udviklede sig til gospelmusikken. Slaverne sang deres nød og elendighed ud, men samtidig bærer sangene et håb om forandring med sig - et håb forankret i tro. Eleverne kommer i projektforløbet til at arbejde med gospelsange - både musikalsk og indholdsmæssigt, og projektet afsluttes med et stort fællesarrangement, hvor netop gospelsangen bliver omdrejningspunktet. Fællesarrangementet finder sted torsdag den 21. marts i Skt. Nikolai kirke i Holbæk kl. 10.00.

KViST vil sørge for transport til de skoler, der har mere end ½ times transport til kirken. Som forberedelse til afslutningen har KViST hyret en gospelinstruktør, som tager ud på et begrænset antal skoler og laver en 2 timers workshop med eleverne. Gospelinstruktøren er ikke en forudsætning for at deltage i afslutningen, idet der i materialet også medfølger en cd, der indeholder de fem gospelsange.

Materialet er i sin helhed en lærervejledning, men i bilagene forefindes enkelte elevark, som med fordel kan kopieres og udleveres til eleverne.

 

Ved tilmeldingen er det vigtigt, at I noterer følgende, hvis I ønsker at deltage i det afsluttende arrangement: om I selv står for transporten, eller om I ønsker, at KViST står for den. I så tilfælde er den gratis, men I skal påregne noget vente- og transporttid, da logistikken skal gå op. Derudover skal I under ”Bemærkninger” anføre, om I ønsker en gæste-lærer og i så tilfælde ALLE de tidspunkter og dage, det kan lade sig gøre for jer. Gæstelæreren bliver tildelt efter ”først til mølle-princippet”. Det er kun klasser, der deltager i afslutningen, der kommer i betragtning, og endelig er det en for-udsætning, at I kan stille et egnet lokale med klaver og mikrofon til rådighed. De datoer, der er mulighed for en gæstelærer, er: mandag d. 25/2, tirsdag d. 26/2, mandag d. 4/3, fredag d. 8/3 og mandag d. 18/3 - alle dage er kl. 9-11 eller 12-14.

I relation til fælles mål for faget kristendomskundskab, giver arbejdet med projekt eleverne en række kundskaber og færdigheder, der i særlig grad sætter dem i stand til:

Livsfilosofi og etik:

  • at identificere forskellige menneske- og natursyn og forholde sig til dem på baggrund af normer, etikker og bagvedliggende værdier.

Bibelske fortællinger:

  • at diskutere grundlæggende tilværelsesspørgsmåls tydning i lyset af de bibelske fortællinger.

  • at forholde sig til og tolke udvalgte fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente identificere forskellige menneske- og natursyn og forholde sig til dem på baggrund af normer, etikker og bagvedliggende værdier.

Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng:

  • at diskutere forskellige udlægninger af, hvad kristendom er – nu og tidligere, og forholde sig til kristendommens rolle i kultur og samfund, herunder folkekirkens organisation og betydning.

Ønsker du at læse mere om projektet, så klik på informationsfolderen til højre.

Udbudt: feb.- apr. 2013

Klassetrin: 8.- 9. klasse.

Lektionsantal: ca. 10 lektioner

Fag: Kristendomskundskab, dansk og historie