SORG OG LIVSMOD

Når de mindste mister

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan enten skyldes, at de mister en af deres nærmeste, at en i familien rammes af alvorlig sygdom, eller at der er opbrud i deres familie pga. fx skilsmisse. Projektet er et forsøg på at klæde eleverne på til at forstå børn i sorg og give eleverne handlemuligheder til at komme den sørgende i møde. Projektet er ikke tænkt som et led i en sorgbearbejdelse.

Med afsæt i to små nyproducerede fabel-tegnefilm Maja har mistet sin far og Da Williams far og mor blev skilt sættes fokus på, hvad sorg er i børnehøjde. Hvornår kan den ramme én? Og hvordan kan den håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv? – Herunder om der kan etableres et handleberedskab til at tackle sorgen. Tegnefilmene er skabt i samarbejde med Tiny Film.

På besøget i den lokale kirke skal eleverne arbejde med begreberne sorg, håb og trøst.

Som afslutning på projektet laver eleverne en skriveøvelse eller et lille teaterstykke om, hvordan hovedpersonerne i de to små tegnefilm har det året efter sorgen ramte dem.

Gratis lærerkursus

 

Projektet indeholder:

•  Lærervejledning med baggrundsstof og elevopgaver

•  Hjemmeside med tegnefilm og kopisider til udprint

•  Plakat med ordblomst

•  Klassesæt 15 stk. vendespil

 

Udbudt: oktober-november 2019

Klassetrin: 1.-3. klasse.

Lektionsantal: 8-10 lektioner

Fag: Kristendomskundskab

Tilmelding ved at klikke her