Tilmelding: Er du rigtig klog!?

ER DU RIGTIG KLOG!?

En etisk undersøgelse af kunstig intelligens

Robotteknologi og kunstig intelligens udvikler sig lynhurtigt. Teknologierne er dybt fascinerende og giver mennesket en række nye muligheder. Samtidig rejser de også en række etiske og livsfilosofiske spørgsmål: 

  • Hvordan ændrer menneskelivet sig, når teknologien overtager flere og flere menneskelige opgaver?  
  • Bliver robotter og kunstig intelligens snart så avancerede, at grænserne mellem menneske og maskine udviskes? 
  • Hvad er det særligt menneskelige? Vores hjerne? Vores sjæl? Vores bevidsthed? Vores evne til at føle og elske? 
  • Er der opgaver, som vi ikke skal overlade til kunstig intelligens at løse?  

Disse og en række andre spørgsmål undersøges i Er du rigtig klog!? 

Eleverne præsenteres for eksempler på, hvor langt udviklingen af kunstig intelligens reelt er i dag. Undervejs skal eleverne udforske potentialet i kunstplatformen Dall-E2 og chatte med den sprogkyndige kunstige intelligens GPT.  

Ligeledes præsenteres eleverne for en række konkrete cases, som de skal behandle etisk med nogle konkrete etiske værktøjer. Og overraskende nok er faren ved kunstig intelligens ikke, at de overtager jorden, men snarere, hvad de gør ved vores selvopfattelser og opfattelse af andre og vores måde at kommunikere på.  

Dermed er projektet solidt forankret i den etiske og livsfilosofiske del af kristendomsfaget, men også bibelske fortællinger inddrages undervejs. 

For at sikre en høj teknologisk og filosofisk faglighed er projektet udviklet med støtte og inspiration fra Research Unit for Robophilosophy and Integrative Social Robotics ved Aarhus Universitet. 

Projektet indeholder:

  • Undervisningsvejledning med bl.a. baggrund

  • Hjemmeside med bl.a. baggrund, elevopgaver og inspiration til prøveoplæg

Udbydes: Oktober 2023

Klassetrin: 8.- 10. klasse

Lektionsantal: 6 lektioner

Fag: Kristendomskundskab og evt. teknologiforståelse, hvis der er afsat timer dertil

Tilmeldingsfrist: Fredag d. 18. august 2023