Tilmelding: Ham der Jesus

HAM DER JESUS

#MandenMedDeMangeAnsigter

Jesus er måske verdenshistoriens største brand. Alle kender navnet, alle ved noget om Jesus, men Jesus er også genstand for utallige fortolkninger, og der findes ikke bare ét, men mange Jesus-billeder. De mange Jesus-billeder er omdrejningspunktet for projektet. 
Gennem podwalk og kirkebesøg skal eleverne blive klogere på Jesus, som han fremstilles i Det nye testamente. Den historiske Jesus undersøges gennem kildearbejde, og eleverne skal se nærmere på Jesus-skikkelsen i fire andre religioner: jødedom, islam, hinduisme og buddhisme. Endelig skal eleverne arbejde med et udvalg af fortolkede Jesus-billeder, som har resulteret i, at Jesus er blevet manden med de mange ansigter. Afslutningsvis laves et kreativt produkt – en såkaldt Bento, som tegner en profil af Jesus.
Forløbet lægger op til, at eleverne skal arbejde undersøgende, analytisk og kildekritisk. Det betyder, at formidlingen og opgaver er tilrettelagt som en blanding af den journalistiske genres klassiske former såsom artikler, nyhedsindslag og interview, og genren SoMe med udtryk som Instagram, hashtag og SMS.
Forslag til prøveoplæg følger med projektet.

Projektet indeholder:

  • Lærervejledning med elevopgaver og baggrundsstof
  • Materiale til udarbejdelse af bentoer
  • Adgang til hjemmeside

Udbydes: September 2024

Klassetrin: 8.- 10. klasse

Lektionsantal: 6 lektioner

Fag: Kristendomskundskab

Tilmeldingsfrist: Fredag den 16. august 2024